4 € nuolaida perkant bet už 40 € - 10 € nuolaida perkant bet už 70 € - 20 € nuolaida perkant bet už 110 €
20MAY
×
info@willsoor.lt

Apsipirkimo taisyklės

Vykdantis komercinę veiklą pavadinimu Next SALE, s.r.o., būstinė yra adresu: Poštovní 244, Třinec(73961),identifikacijos numeris: CZ01558951, Čekijos Respublika, internetinės parduotuvės administratorius vykdančios Prekių mažmeninę prekybą internetu, esančios elektroniniu adresu www.willsoor.lt.


Gerbiamieji Klientai,

2018 m. gegužės 25 d. Čekijoje įsigaliojo GDPR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. 2014 m. gruodžio 25 d. įsigaliojo 2014 m. gegužės 30 d. Įstatymas dėl vartotojų teisių (O. L. 2014 m., 827 d.). Todėl mūsų parduotuvės taisykles pritaikėme prie naujų Europos ir Nacionalinių teisės reikalavimų, kurie nurodyti žemiau..

 

§ 1 Įžanga

 

 1. Šios Taisyklės apibrėžia bendras apsipirkimo sąlygas internetinėje parduotuvėje Willsoor, kurios adresas: www.willsoor.lt.
 2. Šių taisyklių teisinis pagrindas tai:
  1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo,
  2. 2014 m. gegužės 30 d. įstatymas apie vartotojų teises (O. L. 2014 m., 827 d.),
  3. 1964 m. balandžio 23 d. įstatymas Civilinis kodeksas (visas tekstas: O. L. 2014 m. 121 d.),
  4. 2002 m. liepos 18 d. įstatymas Dėl paslaugų tiekimo internetu (visas tekstas: O. L. 2013 m. 1422 d.),
  5. 1997 m. rugpjūčio 29 d. įstatymas Dėl asmens duomenų apsaugos (visas tekstas: O. L. 2014 m. 1182 d.).

 

§ 2 Sąvokos

 

Šių Taisyklių žemiau pateiktoms sąvokoms priskiriami šie apibrėžimai:

 1. Pardavėjas – Adam Kurzok, vykdantis komercinę veiklą pavadinimu Next SALE, s.r.o., būstinė yra adresu: ul. Poštovní 244, Třinec(73961),VATIN: CZ01558951, Čekijos Respublika, internetinės parduotuvės administratorius vykdančios Prekių mažmeninę prekybą internetu, esančios elektroniniu adresu www.willsoor.lt.
 2. Willsoor – internetinė parduotuvė, esanti adresu www.willsoor.lt, administruojama ir valdoma Pardavėjo.
 3. Užsakantysis – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacija, turinti teisinį veikimo pagrindą, perkantys Willsoor parduotuvėje.
 4. Konsumentas – fizinis asmuo, perkantis Willsoor parduotuvėje su tikslu, kuris nėra susijęs tiesiogiai su jo valdoma įmone ar profesiniu užimtumu.
 5. Prekė – kilnojamas daiktai, kurį siūlo Willsoor; visos Prekės, siūlomos Willsoor, yra naujos bei be fizinių ar teisinių trūkumų.
 6. Užsakymas – pirkimo sutarties sudarymas be Šalių buvimo vienu metu Prekių krepšelio pagalba, prieš tai pasirinkus Prekės parametrus, mokėjimo ir pristatymo būdą.
 7. Prekių krepšelis – elektroninė forma, kurios pagalba Užsakantysis pateikia Užsakymą.
 8. Registracija – veiksmas, kurio metu siunčiami duomenys, tame tarpe ir asmens duomenys, Paskyros sukūrimo tikslu.
 9. Asmens duomenys – asmeniniai Užsakančiojo duomenys, tvarkomi Užsakymo vykdymo tikslu. Asmens duomenimis laikoma visa informacija apie identifikuotą arba leidžianti identifikuoti fizinį asmenį.
 10. Paskyra –Paskyra, sukurta po Registracijos veiksmo atlikimo, kurios dėka galima, pavyzdžiui, įsigyti Prekes.
 11. Vartotojas – fizinis asmuo (ir Konsumentas), juridinis asmuo arba organizacija, turinti teisinį veikimo pagrindą, turinti Paskyrą Willsoor parduotuvėje.
 12. Kaina – Prekės kaina, pateikta Prekės aprašyme eurais su įskaičiuotu PVM mokesčiu; į Kainą nėra įtraukta Pristatymo kaina.
 13. Pristatymo kaina – Užsakymo pristatymo kaina, kurią apmoka Užsakanty
 14. Mokėjimas –pateikto Užsakymo apmokėjimas, apimantis Kainą ir Pristatymo kainą, atliekamas būdu, pasirinktu Užsakančiojo Užsakymo pateikimo metu.

 

§ 3 Bendrosios nuostatos

 

 1. Užsakymų pateikimas Willsoor vykdomas naudojantis teleinformacine sistema.
 2. Kad būtų galima naudotis Willsoor, būtina turėti įrenginį su prieiga prie interneto bei internetinę naršyklę.
 3. Prieš atlikdamas Registraciją Vartotojas privalo susipažinti su Taisyklių ir Priedų turiniu, esančiu jos neatskiriama dalimi, bei sutikti su jų turiniu.
 4. Prieš pateikdamas Užsakymą Užsakantysis privalo patvirtinti, jog sutinka su Taisyklių ir sąlygų turiniu.
 5. Willsoor svetainės turinys yra Pardavėjo nuosavybė ir yra saugomas teisiniais aktais.
 6. Svetainėje pateiktos Prekių nuotraukos yra pateiktos kaip pavyzdys ir atlieka parodomąją funkciją.

 

§ 4 Paskyra

 

 1. Kad būtų sukurta Paskyra, reikia atlikti Registraciją.
 2. Vartotojo Registracija yra nemokama.
 3. Registracija atliekama užpildant formą, esančią elektroniniu adresu www.willsoor.lt.
 4. Registracijos formoje yra laukeliai, kuriuos būtina užpildyti, kad būtų sukurta individuali Paskyra, kurios pagalba Užsakantysis gali pateikti Užsakymą.
 5. Vartotojas privalo pateikti teisingus asmens duomenis.
 6. Atlikęs Registraciją Vartotojas el. paštu gauna patvirtinimo laišką, kuriame yra Vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis.
 7. Paskyra leidžia Vartotojui:
  1. pateikti Užsakymus,
  2. turėti galimybę išsaugoti ir atidėti Prekes vėlesniam laikui
  3. sekti siuntos būseną, stebėti Užsakančiojo pateiktų Užsakymų būseną bei matyti pirkimų istoriją,
  4. naudotis adresų knygele.
 8. Prisijungimo vardas ir slaptažodis yra konfidencialūs.
 9. Draudžiama perleisti savo Paskyros duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Paskyros valdytojas yra verslininkas ir sukurtą Paskyrą padaro prieinamą kitiems asmenims savo verslo organizacinės struktūros ribose.

 

§ 5 Užsakymo pateikimas

 

 

 1. Pirkimas Willsoor internetinėje parduotuvėje vyksta naudojantis sukurta Paskyra arba neatlikus Registracijos pateikiant vienkartinį Užsakymą.
 2. Užsakymas pateikiamas naudojantis Prekių krepšeliu.
 3. Užsakančiajam ir Pardavėjui galioja Kaina, pateikta Prekės aprašyme Užsakymo pateikimo metu.
 4. Prieš pateikdamas Užsakymą Užsakantysis išsirenka prekės parametrus, tokius kaip: dydį, vienetų skaičių, pristatymo būdą bei mokėjimo būdą.
 5. Pateikdamas Užsakymą Užsakantysis taip pat įsipareigoja pateikti el. pašto adresą, pristatymo adresą bei telefono numerį.
 6. Asmens duomenų, nurodytų 5 punkte, pateikimas yra savanoriškas, būtinas Užsakymo vykdymui.
 7. Po mygtuko paspaudimo „UŽSAKAU“ Užsakantysis sutinka su pardavimo sąlygomis, Prekės savybėmis ir kaina bei įsipareigoja sumokėti Kainą, Pristatymo kainą bei kitus mokesčius, jeigu jie bus priskaičiuoti, ir jeigu Užsakantysis buvo apie juos informuotas.
 8. Pateikus Užsakymą Užsakantysis gauna el. laišką, kuris patvirtina, jog Užsakymas buvo pateiktas.
 9. Nuo momento, kai gaunamas Užsakymo patvirtinimas, apie kurį kalba 8 punkte, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Užsakančiojo ir Pardavėjo laikoma sudaryta.
 10. Pardavėjas turi teisę keisti Willsoor asortimentą, kainas bei Pristatymo kainą atsižvelgiant, jog pakeitimai neturi įtakos jau pateiktiems Užsakančiojo Užsakymams.

 

§ 6 Mokėjimai

 

 1. Užsakymą reikia apmokėti iš anksto arba atsiėmimo metu. .
 2. Pardavėjas pripažįsta šiuos mokėjimo būdus:
  1. banko pavedimas,
   IBAN: CZ65 2010 0000 0023 0069 8075
   BIC/SWIFT: FIOBCZPP (FIO banka a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1)
   iš banko sąskaitos savininkas:
   Next SALE, s.r.o.
   Poštovní 244, 73961 Třinec, Čekijos Respublika
  2. mokėjimų sistema Paypal,
 3. Mokėjimo būdai, nurodyti 2 punkte a ir b papunkčiuose, turi būti atliekami per 7 dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.
 4. Pagal Užsakančiojo prašymą Pardavėjas paruošia PVM sąskaitą-faktūrą.

 

§ 7 Pristatymas

 

 1. Prekių pristatymas vyksta Lietuvos teritorijoje, tarpininkaujant kurjerių tarnybai.
 2. Willsoor interentinė parduotuvė vykdo prekybą išsiunčiant prekes. Nėra galimybės prekes atsiimti Pardavėjo būstinėje.
 3. Pardavėjas pristato įsigytą prekę per 3-4 dienas, skaičiuojant nuo visos įmokos už užsakymą gavimo Pardavėjo banko sąskaitoje.
 4. Priimdamas prekę Užsakantysis yra įpareigotas patikrinti, ar Prekė neturi mechaninių pažeidimų, atsiradusių transportavimo metu bei patikrinti, ar pristatyta Prekė atitinka Užsakymo aprašymą. Užsakantysis patvirtina savo parašu, jog neturi pastabų dėl siuntinio būklės.
 5. Jeigu būtų nustatyti pažeidimai, nepilna siuntos sudėtis ar kiti Prekės trūkumai, Užsakantysis turi teisę pateikti skundą, kaip numato šios Taisyklės.

 

§ 8 Skundai

 

 1. Pardavėjas privalo pristatyti prekę be fizinių ir teisinių trūkumų. Jeigu būtų nustatyta, jog Prekė turi trūkumų, o ypač mechaninių pažeidimų arba Prekė neatitiktų užsakytosios, Klientas turi teisę pateikti skundą.
 2. Skundas turėtų būti (nors tai nėra privaloma, jog skundas būtų peržiūrimas) pateiktas raštu ir jame turėtų būti:
  1. vardas ir pavardė,
  2. užsakymo numeris,
  3. Prekės trūkumų aprašymas,
  4. įsigijimo data.
 3. Pardavėjas taip pat nagrinėja el. paštu pateiktus skundus, kuriuose turi būti pateikti 2 punkte nurodyti duomenys. Pardavėjas patvirtina el. skundo gavimą atsiųsdamas į Užsakančiojo el. paštą informaciją bei skundui suteiktą numerį.
 4. Pardavėjas peržiūri skundus per 30 dienų, skaičiuojant nuo jų gavimo datos. Pardavėjui neišnagrinėjus teisingu būdu pateikto skundo per nurodytą laiką, skundas laikomas išnagrinėtu teigiamai kliento naudai.

 

§ 9 Konsumento teisė nutraukti sutartį

 

 

 1. Pagal 2014 m. gegužės 30 d. įstatymą dėl vartotojų teisių (O. L. 2014 m. 827 d.), Užsakantysis, būdamas Konsumentu, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį nenurodydamas priežasčių per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. Pakanka išsiųsti pareiškimą prieš baigiantis nurodytam terminui, kad terminas būtų išsaugotas.
 2. Pagal 2014 m. gegužės 30 d. įstatymą dėl vartotojų teisių (O. L. 2014 m. 827 d.) Užsakantysis, būdamas Konsumentu, turi teisę nutraukti paslaugų tiekimo internetu sutartį nenurodydamas priežasčių per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos. Pakanka išsiųsti pareiškimą prieš baigiantis nurodytam terminui, kad terminas būtų išsaugotas.
 3. Nutraukimas vyksta specialia forma pateikiant pareiškimą dėl sutarties nutraukimo ir atsiunčiant ją pasirinktu būdu, tarp jų:
  1. Nutraukimas vyksta pateikiant paraišką dėl sutarties nutraukimo, formos pagalba ir atsiunčiant ją el. paštu adresu info@willsoor.lt (nurodysime grąžinimo adresą).
 4. Pardavėjas nedelsdamas atsiunčia Konsumentui į jo pateiktą el. paštą patvirtinimą, jog gavo pareiškimą su išreikštu noru nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.
 5. Teisė nutraukti 1 punkte apibrėžtą pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą nuotoliniu būdu, nesuteikiama Konsumentui tuo atveju, kai sutartis yra:
  1. dėl paslaugų tiekimo, jeigu verslininkas, klientui sutikus, pilnai suteikė paslaugą, prieš kurią suteikiant informavo klientą, jog po paslaugos suteikimo klientas praras teisę nutraukti sutartį;
  2. kurioje kaina arba atlyginimas priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių įmonės savininkas negali kontroliuoti ir kurie gali įvykti prieš baigiantis nustatytam sutarties nutraukimo terminui;
  3. kurios objektu yra ne masinės fabrikinės gamybos kūrinys, o prekė, sukurta pagal Vartotojo nurodymus jo individualių poreikių patenkinimo tikslu;
  4. kurios objektu yra greitai gendantis arba turintis trumpą panaudos laiką daiktas;
  5. kurios objektu yra prekė, pristatoma uždarytoje pakuotėje, kurią atidarius negalima grąžinti daikto dėl sveikatos apsaugos arba dėl higienos reikalavimų, jeigu pakuotė atidaryta po jos pristatymo;
  6. kurios objektu yra prekės, kurios po pristatymo dėl savo savybių tampa neatskiriamu kitų daiktų komplektu;
  7. kurios objektu yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo numatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, kurie gali būti pristatyti tik po 30 dienų ir kurių vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kurių įmonės savininkas negali kontroliuoti;
  8. kurioje Vartotojas aiškiai reikalavo, jog verslininkas atvyktų pas klientą skubaus taisymo ar priežiūros tikslu; jeigu verslininkas teikia kitas paslaugas nei tas, kurių klientas reikalavo, arba pristatė kitus daiktus, nei būtinas remonto ar priežiūros darbams pakeičiamąsias dalis, Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį dėl papildomų paslaugų ar prekių;
  9. kurios objektu yra muzikiniai arba vaizdo įrašai, arba kompiuterinės programos, pristatomos uždarytoje pakuotėje, jeigu pakuotė atidaryta ją pristačius klientui;
  10. susijusi su dienraščių, periodikos leidinių ar laikraščių pristatymu, išimtimi yra prenumeratos sutarti;
  11. sudaryta viešojo aukciono metu;
  12. susijusi su apgyvendinimo paslaugomis, kitomis nei gyvenimo tikslas, daiktų pervežimu, automobilių nuoma, maitinimu, paslaugomis, susijusiomis su poilsiu, pramogomis, sporto ir kultūriniais įvykiais, jeigu sutartyje nurodyta paslaugų tiekimo diena arba terminas;
  13. susijusi su skaitmeninio turinio pristatymu, kuris nėra įrašytas į materialią laikmeną, jeigu paslaugos tiekimas pradėtas vartotojui aiškiai išreiškus sutikimą prieš baigiantis sutarties nutraukimo terminui ir verslininkas painformavo jį apie teisės nutraukti sutartį praradimą.
 6. Konsumentui nusprendus pasinaudoti teise nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, Konsumentas įsipareigoja grąžinti prekę Pardavėjui nedelsiant nurodytu adresu, t. y. ne vėliau nei per 14 dienų. Konsumentas taip pat gali grąžinti prekę perduodant ją Pardavėjo įpareigotam asmeniui laikantis anksčiau nurodyto termino. Kad termino būtų laikomasi, pakanka atsiųsti prekes iki termino pabaigos.
 7. Konsumentas padengia prekės grąžinimo išlaidas (prekės siuntimo išlaidas) turint omenyje, kad dera pasirinkti tokį būdą, jog prekė pasiektų Pardavėją gerame stovyje.
 8. Konsumentas yra atsakingas už daiktų vertės sumažinimą, kuris atsirastų dėl prekės naudojimo tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina nustatyti daikto charakterį, savybes ir funkcionavimą.
 9. Pardavėjas ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo Konsumento pareiškimo dėl sutarties nutraukimo gavimo grąžina Konsumentui visą jo įmoką, prekės grąžinimo išlaidos nėra grąžinamos. Pardavėjas grąžina įmoką tokiu pačiu būdu, kokį naudojo Konsumentas, nebent Konsumentas aiškiai sutiko gauti įmoką kitu būdu, kuris nepridės papildomų kaštų Konsumentui.
 10. Jeigu Pardavėjas nepasiūlė, jog pats atsiims daiktus iš Konsumeto, jis turi teisę atidėti įmokos grąžinimą iki momento, kai gaus daiktus arba Konsumentas atsiųs daiktų išsiuntimo patvirtinimą, priklausomai nuo to, kuris veiksmas įvyks anksčiau.
 11. Pardavėjas nepriima siuntų, kurias priimdamas turi apmokėti.

 

§ 10 Pareiškimas

 

 1. Sutinku, kad Adam Kurzok vykdantis verslo veiklą pavadinimu Next SALE, s.r.o., įsikūrusi mieste Třinec (73961), adresu ul. Poštovní 244, VATIN: CZ01558951, internetinės parduotuvės, vykdančios prekių mažmeninę prekybą, elektroninis adresas www.willsoor.lt, administratorius (toliau – Administratorius) tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Šiuos duomenis Administratorius surinko su mano sutikimu ir jie bus tvarkomi tam tikslui, kad Administratoriui būtų užtikrinta galimybė susisiekti su manimi dėl mano užsakymų Administratoriaus svetainėje vykdymo.
 2. Tuo pačiu pripažįstu, kad:
  1. Mano asmens duomenų administratoriumi yra Adam Kurzok vykdantis verslo veiklą pavadinimu Next SALE, s.r.o., įsikūrusi mieste Třinec (73961), adresu ul. Poštovní 244, VATIN: CZ01558951, info@willsoor.lt,+420 775 225 635, internetinės parduotuvės, vykdančios prekių mažmeninę prekybą, elektroninis adresas www.willsoor.lt
  2. Mano asmens duomenų gavėjais gali būti Administratoriaus verslo partneriai.
  3. Administratorius mano asmens duomenis saugos visą laiką, kurio šiuo metu negalima apibrėžti, kol vykdys verslo veiklą.
  4. Turiu teisę prašyti Administratoriaus peržiūrėti savo asmens duomenis, ištaisyti juos, pašalinti, apriboti tvarkymą, prieštarauti jų tvarkymui (nurodytais taisyklėse atvejais), o taip pat turiu teisę perduoti duomenis, atšaukti sutikimą dėl tvarkymo bet kada.
  5. Asmens duomenis pateikiau savanoriškai, o jei jų nepateiksiu, Administratorius negalės vykdyti mano užsakymo ir siųsti man rinkodaros informacijos su mano išankstiniu sutikimu.
  6. Administratorius gali profiliuoti mano asmens duomenis, kad užkvalifikuotu mane prie jo siūlomų prekių ir kitų aktyvumų (profiliavimas bus susijęs su mano užsakymų pomėgiais).

 

§ 11 Baigiamosios nuostatos

 

 1. Šios Taisyklės yra prieinamos adresu www.willsoor.lt
 2. Apie kiekvieną pakeitimą Taisyklėse Pardavėjas turi informuoti užsiregistravusius Užsakančiuosius el. paštu suteikiant teisę nutraukti sutartį per 14 dienų. Pakeitimai Taisyklėse galioja nuo jų paskelbimo laiko. Užsakymams, pateiktiems iki pakeitimų Taisyklėse, taikomos tos Taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo metu.
 3. Teismas, sprendžiantis ginčą, bus paskirtas pagal Pardavėjo būstinės vietą. Ankstesnis sakinys negalioja tuo atveju, kai ginčo pusė yra Konsumentas. Užsakantysis taip pat gali pasinaudoti skundo išnagrinėjimu ne teismo keliu (tarpininkavimas, arbitražo teismas) ir reikalauti finansinio atliginimo. Nepriklausomai nuo aukščiau minėto, Užsakantysis, esantis Konsumentu, gali kreiptis pagalbos į miesto (pavieto) vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Visą reikalingą informaciją šia tema galima gauti Konkurencijos ir Vartotojų teisių apsaugos įstaigoje adresu: https://www.coi.cz/en/.
 4. Jeigu negalima pasiekti susitarimo 3 punkte nurodytu būdu, ginčą sprendžia kompetentingos jurisdikcijos teismas pagal Pardavėjo būstinę. Ankstesnis sakinys negalioja tuo atveju, kai ginčo pusė yra Konsumentas.
 5. Pagal 2013 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 524/2013 informuojame, kad adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr prieinama yra internetinė ginčių sprendimo tarp konsumentų ir verslininkų platforma ES lygmenyje (ODR platforma). ODR platforma tai internetinis puslapis su visapusiško vartotojų ir verslininku, siekiančių išspręsti ginčą dėl sutarties įsipareigojimų, kurie seka iš internetinės pardavimo sutarties ar sutarties dėl paslaugų teikimo, ne teismo keliu, aptarnavimo punktu.
 6. Privatumo politika tai integrali Taisyklių dalis. https://www.willsoor.lt/s/privatumo-politika/

General terms and conditions in English language can be found under this link.

NAUJIENLAIŠKIS

Gaukite 4 € nuolaidą pirmam apsipirkimui - užprenumeruokite naujienlaiškį